До відома батьків!

 

На виконання листа МОН України №1/9-608 від 05.09.2013 року «Щодо благодійних внесків»,постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р.№1222 (із змінами) «Про затвердження порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти,охорони здоров’я ,соціального захисту,культури,науки,спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» з обов’язковим оформленням відповідної документації  та відображенням у бухгалтерському обліку (лист Міністерства від 09.04.2012 р.№1/9-272) в дошкільному закладі відкрито та діє разрахунковий благодійний рахунок "Піклувальної ради дошкільного навчального закладу "Ясла - садок"№28 у Акціонерному Банку "Південний" на який батьки (чи спонсорська допомога будь якої організації) за бажанням можуть вносити благодійні внески на розвиток матеріально - технічної бази дошкільного закладу.

 

Перерахувати благодійні внески можна на вищезгаданий розрахунковий рахунок:

 

Громадська організація "Піклувальна рада дошкільного навчального закладу "Ясла - садок"№28 ".

 

Ідентифікаційний номер: 36289532

Поточний рахунок: 26002010040512

МФО банка:328209

Банк: Акціонернерний Банк "Південний"  в м.Одесі

Види та форми здійснення благодійної діяльності в ДНЗ 28


Згідно зі статтею 16 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» благодійна допомога надається у вигляді:
• одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
• систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
• фінансування конкретних цільових програм;
• допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
• подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
• інших заходів, не заборонених законом.
Згідно з пунктом 2 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, благодійні внески надаються благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Такі благодійні внески, пожертви належать до власних надходжень закладу. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником закладу відповідно до першочергових потреб, пов’язаних з виключно з основною діяльністю освітньої установи.

Механізм надання та оформлення благодійної допомоги 


Відповідно до пункту 4 статті 13 Бюджетного кодексу України зазначені внески належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень, які отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету. Як правило, розпорядники бюджетних коштів не планують у кошторисі надходження благодійних внесків. Тому у разі їх фактичного надходження вносяться зміни до кошторису закладу в частині спеціального фонду згідно з вимогами пункту 47 та 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 (із змінами). Благодійну допомогу у вигляді грошових коштів юридичні та фізичні особи, до яких належать і батьки, за власним бажанням можуть перераховуватися дошкільному закладу через банківські установи на спеціальні реєстраційні рахунки. Приймання готівки від фізичних осіб здійснюється банківськими установами за заявою на переказ готівки на рахунок дошкільного навчального закладу (пункт 2 Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 1 червня 2011 р. №174). Фізичній особі мають видати квитанцію, що підтверджує внесення готівки до каси банку.
    Благодійна допомога вигляді товарів, послуг, яка надходить до навчального закладу також фіксується. Для цього вносяться зміни до спецфонду кошторису за іншими джерелами власних надходжень згідно з вимогами Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. №228 (із змінами). Разом з довідкою про внесення змін до спецфонду в органи державного казначейства подається довідка про надходження в натуральній формі.
    Для приймання матеріальних цінностей у вигляді благодійної допомоги в
ОДНЗ№2
8 наказом створена комісія по оприбуткуванню матеріальних цінностей. Комісія складає акт-оприбуткування товарно-матеріальних цінностей та передає його завідувачу на затвердження в одноденний термін після проведення засідання. В акті зазначають найменування, кількість матеріальних цінностей, а також їх вартість. Один примірник акта – оприбуткування передається в бухгалтерію відділу освіти в трьохденний термін Для реєстрації актів –оприбуткування ведеться Журнал реєстрації актів-оприбуткування матеріальних цінностей. Отримання благодійної допомоги у вигляді виконаних робіт, наданих послуг оформляється актами приймання-передачі результатів робіт, спожитих послуг, за якими потім можна відобразити в обліку отриману допомогу.

ДЯКУЄМО ВСІМ  ЗА ПІДТРИМКУ МАТЕРІАЛЬНО_ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ!